Accesibilitate meniu • PAGINA PRINCIPALĂ
 • DESPRE NOI
 • OFERTA EDUCAȚIONALĂ
 • SECRETARIAT
 • DOCUMENTE
 • CONTACT
 • Noutăți
 • Elevi
 • Părinți
 • Profesori
 • Firme de exercițiu
 • Proiecte
 • Olimpiade
 • Publicații
 • Examene
 • Cantină
 • Documente școlare
 • Documente CENT
  
25|IAN2023
OUG 159/2022 privind modificarea şi completarea art.84 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 
16|NOV2020
OMEC 5977/2020 privind suspendarea aplicării unor prevederi ale Regulamentului-cadru modificarea şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin OMEC nr. 5447/2020 
18|MAI2020
OMEC 4259/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 
13|MAI2020
OMEC 4249/2020 privind modificarea şi completarea ROFUIP 
08|MAI2020
OMEC 4220/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 
23|APR2020
OMEC 4135/2020 privind asigurarea continuării procesului de învăţământ preuniversitar în perioada stării de urgenţă 
 

Legea educaţiei naţionale

Legea Educației Naționale 
21|NOV2019
Legea 221/2019 privind modificarea şi completarea Legii Educaţiei Naţionale 
29|IAN2019
Legea 38/2019 privind modificarea şi completarea Legii Educaţiei Naţionale 
31|DEC2014
OUG 49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educaţiei 
 

ROFUIP

10|IAN2018
OMEN 3027/2018 privind modificarea şi completarea ROFUIP 
OMENCS 5079/2016 Regulament-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 
OMEN 5115/2014 - Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (ROFUIP) 
 

Alte documente

Ordimul MECS 5232/2015 privind studiul disciplinei RELIGIE 
Metodologie la OMECS 5232/2015 
Procedură obiecte pierdute în incinta şcolii 
OMENCŞ nr. 3.637/12.04.2016 pentru modificarea anexei OMEN nr. 3060/2014 pentru aprobarea condiţiilor de organizare a taberelor, excursiilor, expedițiilor şi a altor activităţi de timp liber în sistemul de învățământ preuniversitar 
OMEN nr. 3060/03.02.2014 privind aprobarea Condițiilor de organizare a taberelor, excursiilor, expedițiilor și a altor activități de timp liber în sistemul de învățământ 
 

Pentru elevi...

OMENCS 4742/2016 Statutul elevului