• PAGINA PRINCIPALĂ
 • DESPRE NOI
 • OFERTA EDUCAȚIONALĂ
 • SECRETARIAT
 • DOCUMENTE
 • CONTACT
 • Noutăți
 • Elevi
 • Părinți
 • Profesori
 • Firme de exercițiu
 • Proiecte
 • Olimpiade
 • Publicații
 • Examene
 • Cantină
 • Documente școlare
 • Documente CENT
  

Ultimele documente apărute...

10|IAN2018
OMEN 3027/2018 privind modificarea şi completarea ROFUIP 
23|MAR2017
Ordin privind structura anului şcolar 2017-2018 (click aici)
15|MAR2017
Dezbatere privind noua lege a educaţiei (click aici)
 

Documente și legislație...

Legea Educației Naționale 
OUG 49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educaţiei 
OMENCS 4742/2016 Statutul elevului 
Procedură obiecte pierdute în incinta şcolii 
OMENCS 5079/2016 Regulament-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 
OMENCŞ nr. 3.637/12.04.2016 pentru modificarea anexei OMEN nr. 3060/2014 pentru aprobarea condiţiilor de organizare a taberelor, excursiilor, expedițiilor şi a altor activităţi de timp liber în sistemul de învățământ preuniversitar 
OMEN 5115/2014 - Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (ROFUIP) 
Ordine de ministru - planuri cadru, planuri de învățământ și programe școlare, în vigoare 
OMEN nr. 3060/03.02.2014 privind aprobarea Condițiilor de organizare a taberelor, excursiilor, expedițiilor și a altor activități de timp liber în sistemul de învățământ 
 

Selectia profesorilor in grupurile de lucru privind elaborarea curriculum-ului

  Adresa MENCS-DGIP nr. 31680/06.04.2016  
  Precizari nr. 32327/14.04.2016, referitoare la selectia profesorilor 
  Adresa MENCS nr. 160/20.04.2016 
 

Studiul disciplinei RELIGIE

  Ordimul MECS 5232/2015 privind studiul disciplinei RELIGIE, an școlar 2015-2016 
  Metodologie la OMECS 5232/2015 

 
La mulți ani! Benzar Daniel-Nicolae [11 D], Cozma Diana Mariana [10 E], More Miklos-Richard [11 H], Ungur Denisa Iulia [10 A]