• PAGINA PRINCIPALĂ
 • DESPRE NOI
 • OFERTA EDUCAȚIONALĂ
 • SECRETARIAT
 • DOCUMENTE
 • CONTACT
 • Noutăți
 • Elevi
 • Părinți
 • Profesori
 • Firme de exercițiu
 • Proiecte
 • Olimpiade
 • Publicații
 • Examene
 • Cantină
 • Ofertă educațională
 • Discipline studiate
 • Medii de admitere
 • Admitere
  
Alege C.E.N.T.! - școala pentru viitorii specialiști europeni

Învățământ liceal

22|IUN2020
OMEC 5432/2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale, interimar, nr. 4948/2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021 
27|MAI2020
OMEC 4317/2020 pentru modificarea şi completarea OMEN, interimar, nr. 4.948/2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021 
25|MAI2020
Anexa 1 la OMEC 4317/2020 privind calendarul admiterii în învățământul liceal 2020-2021 
10|SEP2019
OMEC 4948/2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021 
 

Învățământ profesional

28|MAI2020
Fişa de înscriere în învățământul profesional 2020-2021 
25|MAI2020
OMEC 4325/2020 de modificare a OMEN 5087/2019 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învățământul profesional 2020-2021 
01|OCT2019
OMEN 5087/2019 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învățământul profesional 2020-2021 
Anexa 1 la OMEN 5087/2019 - Calendarul admiterii în învățământul profesional 2020-2021 
28|IUN2017
Ordinul 5068/2016 - Metodologie privind admiterea în învățământul profesional