• PAGINA PRINCIPALĂ
 • DESPRE NOI
 • OFERTA EDUCAȚIONALĂ
 • SECRETARIAT
 • DOCUMENTE
 • CONTACT
 • Noutăți
 • Elevi
 • Părinți
 • Profesori
 • Firme de exercițiu
 • Proiecte
 • Olimpiade
 • Publicații
 • Examene
 • Cantină
 • Clase
 • Informații pentru elevi
 • Admitere profesională
 • Orarul elevilor
 • Burse
 • Bani de liceu
 • EURO 200
 • Consiliul școlar al elevilor
 • Transferuri elevi
 • Locuri de muncă pentru TINEri
 • Centru de excelenţă
 • Absolvenți
 • Șefi de promoție
 • Abonamente
  

Programul Național de Protecție Socială "BANI DE LICEU"

An școlar 2018-2019

31|OCT2018
BANI DE LICEU - Lista beneficiarilor, an şcolar 2018-2019 
18|SEP2018
HG 712 - Modificare HG 1488/2004 - criterii şi cuantum 

 
Calendar de desfășurare:
 • depunerea cererilor 15 septembrie - 1 octombrie 2018
 • efectuarea anchetelor sociale și evaluarea de către comisii a eligibilității cererilor depuse 1 octombrie - 23 octombrie 2018
 • centralizarea cererilor, prin intermediul portalului dedicate 1 octombrie - 27 octombrie 2018
 • afișarea pe internet a listei beneficiarilor 28 octombrie 2018
 • depunerea contestațiilor 28 octombrie - 2 noiembrie 2018
 • rezolvarea contestațiilor 2 noiembrie - 6 noiembrie 2018
 
Conținutul dosarului pentru obținerea ajutorului social: "BANI DE LICEU":
 • cerere;
 • copie a certificatului de naștere sau a actului de identitate al elevului;
 • copii ale certificatelor de naștere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalți membri ai familiei;
 • acte doveditoare care să ateste statutul juridic sau medical de: orfan, urmaș al eroilor revoluției, bolnav de TBC și se află în evidența dispensarului școlar, că suferă de: diabet, o boală malignă, sindrom de malabsorbție gravă, insuficiență renală cronică, astm bronșic, epilepsie, cardiopatie congenitală, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, că este infestat cu virusul HIV sau este bolnav de SIDA, că suferă de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă sau reumatism articular, handicap locomotor. Certificarea bolii se face de către medicul abilitat să avizeze acordarea burselor, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare, numai după efectuarea unor anchete sociale pentru a se analiza starea materială a familiei;
 • acte doveditoare, în original, privind veniturile brute ale membrilor familiei;
 • adeverință eliberată de către unitatea școlară din care să rezulte media generală și numărul de absențe nemotivate din anul școlar anterior depunerii cererii pentru acordarea sprijinului financiar în cadrul Programului Național de Protecție Socială "Bani de liceu".
 
La mulți ani! Corjuc Oana-Timeea [12 A], Druţan Roberto Darian [9 E]