• PAGINA PRINCIPALĂ
 • DESPRE NOI
 • OFERTA EDUCAȚIONALĂ
 • SECRETARIAT
 • DOCUMENTE
 • CONTACT
 • Noutăți
 • Elevi
 • Părinți
 • Profesori
 • Firme de exercițiu
 • Proiecte
 • Olimpiade
 • Publicații
 • Examene
 • Psiholog
 • Ofertă educațională
 • Discipline studiate
 • Medii de admitere
 • Admitere 2015
  
Alege C.E.N.T.! - școala pentru viitorii specialiști europeni

Înscrierea candidaților la Colegiul Economic „Nicolae Titulescu” se face în perioada 16-24 iulie 2015, exceptând zilele de 18 şi 19 iulie, între orele: 09:00-14:00, corp B, sala B1
 
Înscrierea elevilor în clasa a IX-a se face conform Metodologiei de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2015-2016
 

În perioada 16-24 iulie 2015, absolvenții depun, la unitățile școlare la care au fost declarați admiși, dosarele de înscriere, cuprinzând actele de studii în original.

Înscrierea se efectuează pe baza următoarelor acte:

 • cererea de înscriere (formular tipizat de la unitatea de învățământ);
 • cartea de identitate (dacă este cazul) și certificatul de naștere, în copie legalizată;
 • adeverința cu notele și media generală obținute la Evaluarea Naționala din clasa a VIII-a;
 • foaia matricolă pentru clasele V-VIII (cu calculul mediei generale);
 • fișa medicală.

Candidații care, în perioada menționata la alin. (1), nu își depun dosarele de înscriere, se consideră retrași, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate și vor fi utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale de către comisia județeană de admitere. Acești candidați vor fi repartizați de comisia de admitere județeană, pe locurile rămase libere, după rezolvarea cazurilor speciale.


Modificări la calendarul de admitere

  Ordin 3676 privind modificarea admiterii în anul şcolar 2015-2016
  Calendar admiterea în învățământul liceal 2015 - MODIFICAT
  Calendar admiterea în învățământul profesional 2015 - MODIFICAT

  Ordin privind admiterea în învățământul liceal și profesional 2015

Învățământ liceal

  Calendar admiterea în învățământul liceal 2015
  Calculul mediei de admitere în învățământul liceal 2015

Învățământ profesional

  Calendar admiterea în învățământul profesional 2015
  OMEN 3136/2014. Metodologie admitere în învățământul profesional 2015
 
 
La mulți ani! Chiuzbăian Alina-Maria [11 G], Dumitru Marian-Cristian [12 H]  ♦ Anunțuri: 07 iulie 2015 - Se decontează abonamentele pe luna mai   29 iulie 2015 - Se dau bani pentru BURSA PROFESIONALA si BANI DE LICEU